Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik


Yiyecek içecek üretimi, sunumu ve konaklama hizmetleri faaliyetlerimiz kapsamında; “Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamak” amacıyla; kaynak tüketiminden doğacak her türlü atıkların minimum seviyeye indirilmesi, kaynağında ayrıştırılması ve tehlikelilerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sürekli iyileştirmek, çalışanlarımıza, misafirlerimize, tur operatörlerimize, tedarikçilerimize ve topluma çevre bilincinin aşılanmasına katkıda bulunmak, politikamızı yaşam tarzı haline getirmek, hayatımızın her alanına yayılması için uygulamalarımızın sürekliliğini sağlamak ve kamuoyu incelemesine açık tutmak hedeflerimizdir.Sürdürülebilir enerji “enerjinin geri dönülmez çevresel tahribatlara yol açmadan, ekolojik dengeyi bozmadan ve kuşaklar arası adalet anlayışına uygun bir şekilde kullanılması” olarak tanımlamakta olup Zorlu Enerji Grubu; ve sandıklı thermal park hotel iş birliğinde.

Sürdürülebilir enerjiyi sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak değerlendiren Zorlu Enerji, verimli ve güvenli kaynaklara dayalı enerji üretimi politikası temelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Zorlu Enerji, sürdürülebilirlikle ilgili yöneteceği alanları belirlerken, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve enerji arz güvenliği gibi yaşamsal konulara üst düzeyde önem vermektedir. Grubun yatırım odaklarından yenilenebilir enerji, dünyamızın artan enerji ihtiyacını karşılamak için hem enerjide arz güvenliğini, hem de iklim değişikliği ile etkili mücadele için gerekli dönüşümü sağlamak için. Otelimiz bünyesinde elektirikli araç şarj istasyonu ile sürdürelebilir enerjiye katkıda bulunmaktan mutluyuz gelecek nesiller için yapmış olduğu sürdürebilir enerji projeleri iş ortağımız zorlu enerjiye teşekkürü borç biliriz.2023 Sürdürülebilirlik Raporu


Bize Whatsapptan Ulasin
Bize Whatsapptan Ulasin